1BRA

13/06/2018

Loại căn hộ Một Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 51.74
Diện tích tim tường 56.51
Tầng 3-21