1BRB

13/06/2018

Loại căn hộ Một Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 40.99
Diện tích tim tường 45.42
Tầng 3A-7