2BRA

13/06/2018

Loại căn hộ Hai Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 70.38
Diện tích tim tường 77.55
Tầng 3-21
Diện tích vườn riêng (tầng 3) 7.12