2BRD

13/06/2018

Loại căn hộ Hai Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 66.33
Diện tích tim tường 72.22
Tầng 3A-7