2BRE

13/06/2018

Loại căn hộ Hai Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 80.11
Diện tích tim tường 85.96
Tầng 3-21
Diện tích sân vườn riêng (Tầng 3) 6.26