2BRF

13/06/2018

Loại căn hộ Hai Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 70.94
Diện tích tim tường 76.10
Tầng 8-21
Diện tích sân vườn riêng (Tầng 8) 41.11