3BRA

13/06/2018

Loại căn hộ Ba Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 95.84
Diện tích tim tường 102
Tầng 7-20
Diện tích sân vườn riêng (Tầng 8) 8-21