Căn Hộ Mẫu

Căn hộ một phòng ngủ – 1BRA

Căn hộ hai phòng ngủ – 2BRA