Hỗ Trợ Tài Chính

Để hỗ trợ khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ lý tưởng tại Compas One, hệ thống ngân hàng liên kết sẽ cung cấp những sản phẩm tài chính hấp dẫn và linh hoạt nhất.