2BRC

13/06/2018

Loại căn hộ Hai Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 67.86
Diện tích tim tường 73.24
Tầng 2-21
Diện tích sân vườn riêng (Tầng 12A) 21.67