2BRB

13/06/2018

Loại căn hộ Hai Phòng Ngủ
Diện tích thông thủy 65.83
Diện tích tim tường 70.58
Tầng 3A-7